Palvelut


Toimintaterapia Pikkujätti on suuntautunut lasten toimintaterapiaan. Asiakkaat ohjautuvat toimintaterapiaan yleensä toimintaterapeutin arvioinnin jälkeen, joka on voinut tapahtua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai erityisneuvolassa. Arvioinnin jälkeen asiakkaille tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma, jossa määritellään toimintaterapian osuus. Maksusitoumukset yksityiselle sektorille myönnetään useimmiten Kelan tai terveyskeskusten ja joissain tapauksissa vakuutusyhtiön kautta. Toimintaterapiaan voi tulla myös yksityisenä maksavana asiakkaana.

Terapiajakson alussa asetetaan yhdessä perheen kanssa tavoitteet terapiajaksolle. Tavoitteet liittyvät lapsen arkeen, mm. itsestä huolehtimisen taitoihin, toiminnallisiin valmiuksiin, kaveritaitoihin tai ympäristössä selviytymisen mahdollistamiseen (apuvälineet). Terapian aikana tehdään tiivistä yhteistyötä perheen, päiväkodin, koulun, lähettävän tahon, muiden kuntouttavien terapeuttien ja henkilöstön kanssa. 

Toimintaterapia Pikkujätti tarjoaa ryhmämuotoista toimintaterapiaa erityisesti neuropsykiatrisille asiakasryhmille. Toimintaterapiaryhmään kuuluvat sekä lasten että vanhempien ryhmä. Tällä hetkellä toimintaterapiaryhmät toteutuvat sopimusasiakkaiden kautta. 

Toimintaterapia Pikkujätin toimintaa kehitetään kouluttautumalla säännöllisesti. Toimintaterapeutti Johanna Kujala on pätevöitynyt Sensorisen integraation teoriaan -ja terapiaan sekä suorittanut Sensorisen integraation ja praksian -testikoulutuksen. Tällä hetkellä Johanna Kujala opiskelee Voimavarakeskeistä työnohjausta ja prosessikonsultointia. Koulutus kestää vuoden 2020 loppuun. Tervetuloa tutustumaan!
Toimintaterapia Pikkujätti, Tuottajantie 27, 60100 SEINÄJOKI, Puh. 050 3561 501