SI-terapia

Sensorisen integraation terapia (SI) on terapiamenetelmä, jota käyttävät menetelmään erikoistumiskoulutuksen käyneet toimintaterapeutit ja fysioterapeutit. Keskeistä terapiassa on se, että terapeutti ohjaa toimintaa, tilaa ja tilannetta niin, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan eli leikin. Keskeistä on lapsen oma aktiivinen osallistuminen toimintaan. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista. SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä ja toimintamahdollisuuksia tarjoavassa terapiaympäristössä. Terapeutti muokkaa terapiaympäristöä koko ajan niin, että vahvistamista vaativat kehityksen alueet tulevat käyttöön. Toiminnan haasteellisuus porrastetaan vastaamaan lapsen kykyä ja terapian tavoitteita niin, että lapsi joutuu yrittämään ja ponnistelemaan, mutta siten että hän onnistuu. Terapiakäyntien lisäksi terapeutti auttaa lapsen vanhempia ja päivähoito/ koulua ymmärtämään lapsen pulmia ja etsimään keinoja, joilla voidaan tukea lapsen arkea. 

SI-arviointi

Aistitiedon käsittelyn (sensorisen integraation) ja motorisen ohjailun (praksian) ongelmien arviointiin käytetään yleisimmin normitettua Sensorisen integraation ja praksian testistöä (SIPT). SIPT-testistö on normitettu 4.0 - 8.11- vuotiaille lapsille. Arviointi luo perustan terapiamenetelmän valinnalle, terapian suunnittelulle sekä auttaa ymmärtämään kotona ja päiväkodissa / koulussa lapsen erilaista käyttäytymistä ja oppimista sekä löytämään yksilöllisiä keinoja ja ratkaisuja selviytyä ja kehittyä. Arviointi vaatii 5-7 käyntikertaa sisältäen alkuhaastattelun, arviointikäynnit, testitulosteen sekä palautteen ja palautekeskustelun lähi-ihmisille. 


Lisätietoa asiasta: Sity ry, Star -institute (eng)Toimintaterapia Pikkujätti, Tuottajantie 27, 60100 SEINÄJOKI, Puh. 050 3561 501